اپکس لوکیتور | تجهیزات دندان پزشکی دست دوم
تجهیزات دندان پزشکی دست دوم | اپکس لوکیتور dandan724

اپکس لوکیتور | تجهیزات دندان پزشکی دست دوم

تجهیزات دندان پزشکی دست دوم | اپکس لوکیتور

اپکس لوکیتور(Apex Locator) در دندان پزشکی و درمان دندان چیست؟

نحوه کار با  Apex locator  به چه شکل است؟

جهت اندازه گیری طول کانال چطور باید عمل کنیم؟

چه نکاتی را در استفاده از این دستگاه ها بهتر است، رعایت کنیم؟

نکته اول

نکته دوم

نکته سوم

ادامه نکات مهم

شکل 1تجهیزات دندان پزشکی دست دوم

شکل 2اپکس لوکیتور

 

عنواناپکس لوکیتور(Apex Locator)
نویسندهراضیه عبداللهی
دپارتماناوج شید
تعداد کلمات800
مدت زمان مطالعه 00:08:00

اپکس لوکیتور(Apex Locator) در دندان پزشکی و درمان دندان چیست؟

درمان ریشه یکی از مهم ترین درمان ها در حوزه دندان پزشکی است. برای موفقیت دراین زمینه ابتدا طول کانال ریشه باید تعیین شود. ازجمله راه های تشخیص تعداد کانال ریشه، رادیوگرافی و تکنولوژی Apex Locator  و شکل 1تجهیزات دندان پزشکی دست دوم است.Apex Locator  (اپکس لوکیتور) دستگاهی الکترونیکی است که اغلب برای تعیین تعداد طول کانال ریشه در دندان های دائمی بکار میرود. این دستگاه  اپکس لوکیتور برای اندو (اندودانتیکس) بکار می رود. درنهایت پوزیشن اپیکال فورامن و طول فضای کانال ریشه توسط تجهیزات دندان پزشکی دست دوم و اپکس لوکیتور مشخص میشود.

برای پاک کردن کانال ریشه از هرگونه عامل ایجاد کننده بیماری، درمان اندودانتیکس بکار میرود. باکتری ها ، پروتئین های تغییر شکل یافته،باقیمانده مواد آلی و سموم از جمله این عوامل بیماری است.

مراحل درمانی اندودانتیکس باید به طور دقیقی و درست بمنظور حذف منشااین عامل ها در کانال ریشه انجام گیرد. شامل پاک سازی،شکل دادن کامل ریشه همراه باپرکردن سه بعدی وغیرقابل نفوذ وبدون نشتی، باتجهیزات دندان پزشکی دست دوم است.

نحوه کار با  Apex locator  به چه شکل است؟

مبنای کار دستگاه شکل 2اپکس لوکیتور، مقاومت الکتریکی است. اپکس ریشه دندان، به جریان الکتریکی ، مقاومت نشان می دهد که به وسیله دو الکترود اندازه آن مشخص می شود. که یکی از آن دو روی لب بیمار و دیگری بوسیله گیره ی بخصوصی به فایل اندو کانکت می شود.وقتی که نوک فایل اندو با اپکس برخورد می کند، مدار تکمیل می شود. در حقیقت پالس الکتریکی بدون مقاومت از الکترود اولی به الکترود دوم  منتقل می شود.باکم کردن مقاومت الکتریکی، ناگهان درمداراپکس فایندر، جریان برقرار می شودومقاومت الکتریکی پاسخ دستگاه نسبت  این به صفر شدن است. که این نتیجه یا با هشدار صوتی یا چراغ چشمک زن یا در صفحه نمایش بصورت دیجیتال نشان داده میشود.

  تجهیزات دندانپزشکی | آبچوراتور دندانپزشکی در فروشگاه دندان ۷۲۴
تجهیزات دندان پزشکی دست دوم | اپکس لوکیتور dandan724

شکل 1تجهیزات دندان پزشکی دست دوم

جهت اندازه گیری طول کانال چطور باید عمل کنیم؟

ابتدافایل متصل به گیره دستگاه راباید به داخل کانال فروکنیم تاجاییکه دستگاه عدد صفر را به ما نشان دهد. که بیانگر صفرشدن مقاومت الکتریکی در برخورد با بافت یا اپکس است.

اکنون کمی فایل را خارج میکنیم تا به عددmm 5/0 برسیم که نشان دهنده عملکرد صحیح است.

چه نکاتی را در استفاده از این دستگاه ها بهتر است، رعایت کنیم؟

نکته اول

رادیوگرافی و سایر تجهیزات دندان پزشکی دست دوم حین کار برای تعیین طول ریشه بکار می رود. اما جایگزین اپکس لوکیتور نیست بلکه در کنار هم و به عنوان مکمل هم استفاده می شوند. البته بهتراست بدانیم کارایی رادیوگرافی فقط محدود به اندازه طول نیست  بلکه اطلاعات بیشتری دراختیار دندان پزشک قرار میدهد.

نکته دوم

قبل از تعیین طول بهتر است اقداماتی انجام گیرد که در افزایش دقت موثر است. ازجمله رفع همه پوسیدگی، برداشتن ترمیم های قبل ، پیش آماده سازی

نکته سوم

مهم ترین اصل در بکارگیری از اپکس لوکیتور رعایت ایزولاسیون می باشد. عدم رعایت این اصل با تجهیزات دندان پزشکی دست دوم نتیجه ها خطا دارند  .هیچ محلول شست و شو یا لوبریکنتی احتمالا نمی تواند،عدم وجود خطا را تضمین کند.

تجهیزات دندان پزشکی دست دوم | اپکس لوکیتور dandan724

شکل 2اپکس لوکیتور

ادامه نکات مهم

4-مواظب باشید بیمار با دستگاه و تجهیزات دندان پزشکی دست دوم تماس نداشته باشد. زیرا با گذر زمان مستهلک شده و با ضدعفونی کردن، نتایج با دقت کمتری نشان داده شوند.
5- نحوه کار با هر دستگاه و تفسیر ارورهای اپکس لوکیتورها و تجهیزات دندان پزشکی دست دوم قلقی دارد. با به دست آوردن تجربه در هر نوع درمان به راجتی قابل فهم است. به طورتجربی دربیشترآپکس لوکیتورها درریشه هاباطول های خیلی بلند، دندان های با اپکس باز ودندان های دچارتحلیل ریشه انجام میشود. تفسیر اطلاعات به دست آمده از دستگاه  درتعیین محل اپکس نیار به دقت و تجربه کلینیکی بالایی دارد.

6- استفاده ازتجهیزات دندان پزشکی دست دوم و رادیوگرافی ودیگرروش ها همراه بانتایج اپکس لوکیتور به کسب نتایج دقیق کمک میکند.  مثل لمس تنگی آپکس، کن کاغذی و…

7- این دستگاه ها با باطری کار میکنند که بهتر است همیشه شارژ آن ها پر باشد. زیرا استفاده از آن با شارژ کم اتمال خطا را بالا می برد.

8- عملکرد اپکس لوکیتور آنقدر درست است که شرایط وایتال یا نکروز بودن آن ونوع دندان در دقت آن تاثیری ندارد.اما همانگونه که گفته شد بهتر است ازقبل ترمیم ها و مراحل پیش آماده سازی انجام شود. در ضمن فایل های با سایز بالاتر به اطمینان از دقت و صحت نتایج می انجامد.