فروشگاه اینترنتی تجهیزات دندانپزشکی، رادیوگرافی دندانپزشکی را معرفی می کند. @
فروشگاه اینترنتی تجهیزات دندانپزشکی دد فروشگاه اینترنتی تجهیزات دندانپزشکی رادیوگرافی دندانپزشکی دندان 724 dandan724

فروشگاه اینترنتی تجهیزات دندانپزشکی، رادیوگرافی دندانپزشکی را معرفی می کند. @

فروشگاه اینترنتی تجهیزات دندانپزشکی

فهرست مطالب:

معرفی و شرح کلی رادیوگرافی داخل دهانی # @

معرفی کلی و جامع رادیوگرافی درون دهان @ $

کدام رادیوگرافی جهت راست دندان را نمایش می دهد ؟

کدام رادیوگرافی دندانپزشکی برای نمایش سمت چپ دندان به کار می رود؟

برای نمایش سطح اکلوزال دندان ها از چه رادیوگرافی استفاده می کنند ؟

معرفی کلی از دید فروشگاه اینترنتی تجهیزات دندانپزشکی رادیوگرافی های خارج دهانی

کاربردهای رادیوگرافی خارج دهانی چیست ؟ $

رادیوگرافی پانورامیک چه کاربردی دارد ؟

 

فهرست شکل :

شکل 1: فروشگاه های اینترنتی تجهیزات دندانپزشکی

شکل 2: رادیوگرافی دندانپزشکی

 

 

کلمه کلیدیشرح رادیوگرافی
دپارتماناوج شید
نویسندهسارا پورکرمعلی
تعداد کلمات1024
زمان مطالعه10 دقیقه

معرفی انواع رادیوگرافی دندانپزشکی در سایت دندان 724

فروشگاه اینترنتی تجهیزات دندانپزشکی عنوان می دارد که: یکی از راه های  با سرعت و مطمئن برای متوجه شدن آبسه دندان، پوسیدگی دندان، نقص های دندان و فک و اقسام نقص ها و ایرادهای دیگه از استفاده ازوسایل و دوربین های رادیوگرافی می باشد.  دستگاه های رادیوگرافی در زمینه دندانپزشکی اقسام گوناگونی دارد.  به شکل جامع رادیوگرافی 2 گروه اساسی می باشد.

 • رادیوگرافی داخل دهانی
 • رادیوگرافی خارج دهانی

dandan724 بیان می دارد که: در رادیوگرافی درون دهانی ، نور اشعه ایکس داخل دهان می تابد. ودر رایوگرافی خارج دهانی، نور اشعه X در بیرون دهان تابیده می شود.

 

معرفی و شرح کلی رادیوگرافی داخل دهانی # @

رادیوگرافی های داخل دهانی رایج ترین نوع هستند و سطح بالایی از جزئیات را نمایش می دهند.

 

معرفی کلی و جامع رادیوگرافی درون دهان @ $

فروشگاه اینترنتی تجهیزات دندانپزشکی بیان می دارد که: رادیوگرافی های درون دهانی متداول ترین شکل هستند. و مساحت زیادی از موارد جزیی را نشان می دهند.

کاربردهای رادیوگرافی داخل دهان:

 1. پوسیدگی دندان را متوجه و نشان می دهد.
 2. نشان دادن ریشه دندان
 3. وارسی سالم بودن بخش استخوانی جانب های دندان
 4. دیدن موقعیت دندانی که رشد می کند.

اقسام گوناگون رادیوگرافی های درون دهانی، سمت های گوناگون از دندان را نمایش می دهد.

کدام رادیوگرافی جهت راست دندان را نمایش می دهد ؟

رادیوگرافی دندانپزشکی بایت وینگ جنب راست دندان را نمایش می دهد. این رادیوگرافی داخل دندان های عقب را نمایش می دهد. دندانپزشک، از هر سمت چهره، 1 الی 2 رادیوگرافی بایت وینگ احتیاج دارد. دندان های عقب که دندان های مولر گویند. و دندان های 2 پایه دندان های هستند که، در برابرمولر هاهستند. هر رادیو گرافی دندان های مولر و دندان های 2 پایه در بالا و زیر ودر اصل تمام موارد جزئی دندان های الا و گایین 1 حهت دندان را نمایش می دهد. این عکس برداری به این جهت، بایت وینگ گفته می شودکه، که شخص در زمان عکسبرداری دندان، ابزار به شکل بال را گاز می گیرد. که باعث ثابت شدن، نوار اشعه ایکس در جریان کار عکس برداری در مکان خود می گردد. همانگونه که در شکل 1: فروشگاه های اینترنتی تجهیزات دندانپزشکی می بینید.

رادیوگرافی دندانپزشکی فروشگاه اینترنتی تجهیزات دندانپزشکی

شکل 1: فروشگاه های اینترنتی تجهیزات دندانپزشکی

فروشگاه اینترنتی تجهیزات دندانپزشکی توضیح می دهد که: این رادیوگرافی ها برای تشخیص پوسیدگی دندان های عقب و دگرگون شدن ضخامت استخوان ها به دلیل بیماری لثه به کار می روند. ونیز، بایت وینگ قادرست جهت مشخص نمودن میزان مطلوب تاج و یا ترمیم های دیگه،  مانند پل ها مورد استفاده قرار گیرد. و همچنین قادرست که هر شکل خرابی و یا پوسیدگی  در ترمیم دندان را نشان دهد. سایت دندان 724 معرفی کننده انواع تجهیزات و محصولات و فروشگاه  های دندانپزشکی می باشد.

 

کدام رادیوگرافی دندانپزشکی برای نمایش سمت چپ دندان به کار می رود؟

رادیوگرافی پری اپیکال، قادرست سمت چپ دندان را نمایش دهد. فقط 1 الی 2 دندان را در یک لحظه می تواند، نمایش دهد. رادیوگرافی پری مشابه به رادیوگرافی بایت وینگ می باشد. با این فرق که، این عکسبرداری، ارتفاع کامل هر دندان از سر تا ریشه را نمایش می دهد. علاوه براین، بخشی پایه ای که متصل به فک هست را هم، نمایش می دهد.

dandan724 عنوان می دارد که: بسته به شرایط سلامت دهانی و مشکلات دندانی که در گذشته داشته اید دندانپزشک ممکن است برای فرد یک بررسی کامل رادیوگرافی و یا FMX تجویز کند. این روند شامل نمایش هر دندان از تاج تا ریشه و قسمت بنیادی دندان است. این رادیوگرافی تغییرات غیرطبیعی در ریشه ها و استخوان محیطی آنها را نشان می دهد.

فروشگاه اینترنتی تجهیزات دندانپزشکی عنوان می دارد که: با توجه به سالم بودن دهان و بیماری های دندان که بیمار دارد. دندانپزشک برای هر شخص معاینه متفاوت و رادیوگرافی و یا FMX توصیه می نماید.  این مراحل ازجمله نشان دادن هر دندان از تاج تاریشه و بخش اصلس دندان است. این رادیوگرافی دگرگونی غیر عادی در ریشه ها و استخوان محیطی  آن ها را نمایش می دهد. همانطور که در شکل 2: رادیوگرافی دندانپزشکی می بینید.

فروشگاه اینترنتی تجهیزات دندانپزشکی رادیوگرافی دندانپزشکی دندان 724 dandan724

شکل 2: رادیوگرافی دندانپزشکی

   برای نمایش سطح اکلوزال دندان ها از چه رادیوگرافی استفاده می کنند ؟

این نوع رادیوگرافی دندانپزشکی از بقیه رادیوگرافی ها ی رایج دیگر بزرگ تر می باشد. و رشد و محل دندان های بچه ها را به درستی نمایش می دهد. برای دیدن همه ی بالای فک بالا و یا زیرین از رادیوگرافی استفاده می شود.

 

 معرفی کلی از دید فروشگاه اینترنتی تجهیزات دندانپزشکی رادیوگرافی های خارج دهانی

رادیوگرافی های  بیرون از دهانی به شکلی به کار برده می شود که، نوار عکس برداری در بیرون دهان گذاشته می شود. این گروه از ررادیوگرافی ها، اضافه بر نمایش دندان ها، آماری درمورد فک و جمجمه ها به دندانپزشک می دهند. که منظور اساسی دراین عکسبرداری فکها و جمجمه هم می باشد.

 

کاربردهای رادیوگرافی خارج دهانی چیست ؟ $

 • توجه و نظارت به رشد دندان ها
 • دیدن موقعیت دندان ها که فشرده شدن
 • بازرسی و دیدن ارتباط مابین دندان ها وفک ها
 • بازرسی و دیدن استخوان های چهره
 • متوجه شدن اشکالات احتمالی مابین دندان ها و فک و مفصل گیجگاهی و یا استخوان های چهره

 

رادیوگرافی های بیرون دهانی در مقایسه به رادیوگرافی های درون دهانی موارد جزئی تر کمتری نمایش میدهد. به این خاطر اغلب جهت تعیین پوسیدگی و یا نقص های دندان ها به شکل جداگانه ، به کاربرده نمی شود. dandan724 سایتی در مورد محصولات و تجهیزات و فروشگاه های دندانپزشکی می باشد.

رادیوگرافی پانورامیک چه کاربردی دارد ؟

فروشگاه اینترنتی تجهیزات دندانپزشکی شرح می دهد که: این رادیوگرافی دندانپزشکی همه محدوده ی دهان را در 1 عکس نشان می دهد. و متشکل از همهی دندان ها در فک بالا و زیرین می شود. این شکل رادیوگرافی ها احتیاج به 1 شکل دستگاه ویژه دارد. دراین وسیله، لوله ای در عقب سر شخص قرار دارد. واین لوله ست که، اشعه ایکس را از خود برافراشته می کند. و نوار رادیوگرافی در برابر چهره شخص به شکل دورانی حرکت می کنند. با این راه صورت پهن شده کامل فک ها در 1 نوار گرفته خواهد شد. شخص بایست با دقت در مکان ویژه قرار بگیرد. دندان 724 سایتی توانا و عالی برای ارائه اطلاعات دندانپزشکی می باشد.

 

– 

چرا از رادیوگرافی در دندانپزشکی استفاده می گردد؟

برای تشخیص سریع و دقیق، آبسه دندان و نقص دندان و فک استفاده می گردد.

انواع رادیوگرافی دندان را معرفی نماید؟

در کل دو نوع رادیوگرافی داریم. 1. رادیوگرافی درون دهانی. 2. رادیوگرافی خارج از دهان

کاربد رادیوگرافی خارج از دهان چیست؟

توجه کردن به دندان ها و نظارت بر روی آن ها. و مشاهده موقعیت دندان های فشرده شده.