خریدrvg
تجهیزات دندانپزشکی سنسور rvgدندان724 DANDAN724

تجهیزات دندانپزشکی | دندان 724 | سنسور RVG

تجهیزات دندانپزشکی دست دوم ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻭﻳﺰﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻰ یا سنسور rvg ﻳﻚ دستگاه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﮔﺮﺍﻓﻰ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ دیگر لزومی ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻰ ﻭ چاپ ﻭ ﺛبت ﻧﺪﺍﺭﺩ

0 نظرات