فسفر پلیت

فسفرپلیت دندان 724

تجهیزات دندانپزشکی دست دوم | عکس برداری با کمک فسفر پلیت

فسفر پلیت یکی از تجهیزات دندانپزشکی دست دوماست. که این تجهیزات در کشور ما موجود است. فسفر پلیت ابزاری برای عکس برداری دندان است.
اینستاگرام
تلگرام
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها