20 کالا

 • دستگاه ایمپلنت Acteon مدل implant center 2

  دستگاه ایمپلنت Acteon مدل implant center 2

  تماس بگیرید
  دستگاه ایمپلنت Acteon مدل implant center 2 با درایر این محصول از نیازهای جامعه دنداپزشکی است که میتوان آن را در برگه  تجهیزات دندانپزشکی دست دوم از سایت دندان 724 مشاهده کرد این محصول که از کیفیت بالایی برخوردار است از مواد درجه یک ساخته شده و هم اکنون قابل بررسی در سایت dandan724 قابل مشاهده است.
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه ایمپلنت Acteon مدل Piezotome 2

  دستگاه ایمپلنت Acteon مدل Piezotome 2

  تماس بگیرید
  دستگاه ایمپلنت Acteon مدل Piezotome 2 با درایر این محصول از نیازهای جامعه دنداپزشکی است که میتوان آن را در برگه  تجهیزات دندانپزشکی دست دوم از سایت دندان 724 مشاهده کرد این محصول که از کیفیت بالایی برخوردار است از مواد درجه یک ساخته شده و هم اکنون قابل بررسی در سایت dandan724 قابل مشاهده است.
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه ایمپلنت Anthogyr مدل Implanteo

  دستگاه ایمپلنت Anthogyr مدل Implanteo

  تماس بگیرید
  دستگاه ایمپلنت Anthogyr مدل Implanteo با درایر این محصول از نیازهای جامعه دنداپزشکی است که میتوان آن را در برگه  تجهیزات دندانپزشکی دست دوم از سایت دندان 724 مشاهده کرد این محصول که از کیفیت بالایی برخوردار است از مواد درجه یک ساخته شده و هم اکنون قابل بررسی در سایت dandan724 قابل مشاهده است.
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه ایمپلنت Bein Air مدل Chiropro

  دستگاه ایمپلنت Bein Air مدل Chiropro

  تماس بگیرید
  دستگاه ایمپلنت Bein Air مدل Chiropro با درایر این محصول از نیازهای جامعه دنداپزشکی است که میتوان آن را در برگه  تجهیزات دندانپزشکی دست دوم از سایت دندان 724 مشاهده کرد این محصول که از کیفیت بالایی برخوردار است از مواد درجه یک ساخته شده و هم اکنون قابل بررسی در سایت dandan724 قابل مشاهده است.
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه ایمپلنت Bein Air مدل Chiropro L

  دستگاه ایمپلنت Bein Air مدل Chiropro L

  تماس بگیرید
  دستگاه ایمپلنت Bein Air مدل Chiropro L با درایر این محصول از نیازهای جامعه دنداپزشکی است که میتوان آن را در برگه  تجهیزات دندانپزشکی دست دوم از سایت دندان 724 مشاهده کرد این محصول که از کیفیت بالایی برخوردار است از مواد درجه یک ساخته شده و هم اکنون قابل بررسی در سایت dandan724 قابل مشاهده است.
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه ایمپلنت Bein Air مدل iChiropro

  دستگاه ایمپلنت Bein Air مدل iChiropro

  تماس بگیرید
  دستگاه ایمپلنت Bein Air مدل iChiropro با درایر این محصول از نیازهای جامعه دنداپزشکی است که میتوان آن را در برگه  تجهیزات دندانپزشکی دست دوم از سایت دندان 724 مشاهده کرد این محصول که از کیفیت بالایی برخوردار است از مواد درجه یک ساخته شده و هم اکنون قابل بررسی در سایت dandan724 قابل مشاهده است.
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه ایمپلنت Krafit مدل KL – 20 Krafit

  دستگاه ایمپلنت Krafit مدل KL – ۲۰ Krafit

  تماس بگیرید
  دستگاه ایمپلنت Krafit مدل KL – 20 Krafit با درایر این محصول از نیازهای جامعه دنداپزشکی است که میتوان آن را در برگه  تجهیزات دندانپزشکی دست دوم از سایت دندان 724 مشاهده کرد این محصول که از کیفیت بالایی برخوردار است از مواد درجه یک ساخته شده و هم اکنون قابل بررسی در سایت dandan724 قابل مشاهده است.
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه ایمپلنت Saeshin مدل SIP10

  دستگاه ایمپلنت Saeshin مدل SIP10

  تماس بگیرید
  دستگاه ایمپلنت Saeshin مدل SIP10 با درایر این محصول از نیازهای جامعه دنداپزشکی است که میتوان آن را در برگه  تجهیزات دندانپزشکی دست دوم از سایت دندان 724 مشاهده کرد این محصول که از کیفیت بالایی برخوردار است از مواد درجه یک ساخته شده و هم اکنون قابل بررسی در سایت dandan724 قابل مشاهده است.
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه ایمپلنت Saeshin مدل SUS10

  دستگاه ایمپلنت Saeshin مدل SUS10

  تماس بگیرید
  دستگاه ایمپلنت Saeshin مدل SUS10 با درایر این محصول از نیازهای جامعه دنداپزشکی است که میتوان آن را در برگه  تجهیزات دندانپزشکی دست دوم از سایت دندان 724 مشاهده کرد این محصول که از کیفیت بالایی برخوردار است از مواد درجه یک ساخته شده و هم اکنون قابل بررسی در سایت dandan724 قابل مشاهده است.
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه موتور ایمپلنت گلدنت Goldent مدل C Sailor

  دستگاه موتور ایمپلنت گلدنت Goldent مدل C Sailor

  تماس بگیرید
  دستگاه موتور ایمپلنت گلدنت Goldent مدل C Sailor با درایر این محصول از نیازهای جامعه دنداپزشکی است که میتوان آن را در برگه  تجهیزات دندانپزشکی دست دوم از سایت دندان 724 مشاهده کرد این محصول که از کیفیت بالایی برخوردار است از مواد درجه یک ساخته شده و هم اکنون قابل بررسی در سایت dandan724 قابل مشاهده است.
  نمایش سریع محصول
 • موتور ایمپلنت آسپتیکو Aseptico مدل AEU 7000

  موتور ایمپلنت آسپتیکو Aseptico مدل AEU 7000

  تماس بگیرید
  موتور ایمپلنت آسپتیکو Aseptico مدل AEU 7000 با درایر این محصول از نیازهای جامعه دنداپزشکی است که میتوان آن را در برگه  تجهیزات دندانپزشکی دست دوم از سایت دندان 724 مشاهده کرد این محصول که از کیفیت بالایی برخوردار است از مواد درجه یک ساخته شده و هم اکنون قابل بررسی در سایت dandan724 قابل مشاهده است.
  نمایش سریع محصول
 • موتور ایمپلنت ان اس کی NSK مدل AP

  موتور ایمپلنت ان اس کی NSK مدل AP

  تماس بگیرید
  موتور ایمپلنت ان اس کی NSK مدل AP با درایر این محصول از نیازهای جامعه دنداپزشکی است که میتوان آن را در برگه  تجهیزات دندانپزشکی دست دوم از سایت دندان 724 مشاهده کرد این محصول که از کیفیت بالایی برخوردار است از مواد درجه یک ساخته شده و هم اکنون قابل بررسی در سایت dandan724 قابل مشاهده است.
  نمایش سریع محصول
اینستاگرام
تلگرام
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها
enemad-logo