دستگاه ساکشن مرکزی 1-8 یونیت Demga مدل Teravac 6000