یونیت دنتوس (Dentus) مدل 3006RF، تابلت 5 شلنگ از بالا