یونیت زیگر (Siger) مدل V1000، تابلت 4 شلنگ از بالا