یونیت صندلی میلیونیکو Miglionico شیلنگ از بالا مدل Nice Glass