اوریکس

رادیوگرافی1

رادیوگرافی اوریکس

رادیوگرافی اوریکس فاصله کانونی میلی متر. 200 برای تصاویر رادیوگرافی اوریکس با تکنیک موازی مناسب است و از برخورد مؤثر جلوگیری می کند.
اینستاگرام
تلگرام
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها