اپکس فایندر،اپکس،لوکیتور،فاندر،apex،locator،

اپکس لوکیتور

یکی از عوامل موفقیت در درمان ریشه دندان، تعیین طول کانال ریشه میباشد. این دستگاه جهت تعیین طول کانال  ریشه، رادیوگرافی و مورد استفاده قرار میگیرد. امروزه دستگاه‌های الکترونیکی  apex locator بیشتر برای تعیین طول کانال در دندان‌های دائمی به ‌طور متداول استفاده می‌شود.اپکس locator  یا اپکس فایندر یک دستگاه الکترونیکی است. این دستگاه در اندودانتیکس استفاده می گردد و موقعیت آپیکال فورامن و در نهایت طول فضای root canal را تعیین می‌کند.درنهایت هدف از درمان اندودانتیکس، عاری ساختن کانال ریشه از عوامل ایجادکننده بیماری است. این عوامل که شامل بقایای مواد آلی، پروتئین‌های تغییر شکل یافته، باکتری‌ها و سموم آن‌ها هستند.
اینستاگرام
تلگرام
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها