جرمگیر

جرمگیر دندان

جرمگیر دندان

جرمگیری یکی از مهمترین درمان های دندانپزشکی میباشد. پلاک میکروبی، مهمترین عامل ایجاد بیماری های لثه و پوسیدگی های دندانی است. به دلیل سطح ناصاف و جرم های دندانی، ایجاد پلاک های میکروبی روی دندان بیشتر از دندان است و با مسواک زدن هم نمیتوان این پلاک ها را حذف کرد.

0 نظرات