رادیو گرافی تک دندان

رادیو گرافی دگوتزن

رادیو گرافی دگوتزن

یک رادیو گرافی دگوتزن نشان داده شده است ، اما نمی توان یک تصویر تشخیصی بدست آورد. تأسیسات فاقد قابلیت رادیوگرافی داخل دهانی .

0 نظرات
رادیوگرافی تک دندان

رادیو گرافی تک دندان | انواع عکس های دندان

یکی از روش های شناخت پوسیدگی دندان، مشکل فک و دندان، ناهنجاری ها و آسیب های دیگر؛ مانند استخوان برای تصویر برداری از دندان استفاده از رادیوگرافی می باشد..

0 نظرات