همه چیز راجع به اتوکلاو

اتوکلاو 24 لیتری یوروندا دندان724

اتوکلاو 24 لیتری یوروندا | 4 اقدام زمان خرید این محصول

اتوکلاو ۲۴ لیتری یوروندا یکی از ابزار مهم در دندانپزشکی عصر مدرن میباشد. دندان ۷۲۴ این قطعه را به همراه اپکس لوکیتور به شما به خوبی عرضه میکند.

0 نظرات