کاربرد اتوکلاو فراز مدل ماتیسی
اتوکلاو فراز مدل ماتیسی دندان724

اتوکلاو فراز مدل ماتیسی | تجهیزات دندانپزشکی و تجهیزات دندانپزشکی دست دوم

اتوکلاو فراز مدل ماتیسی یکی از محصولات کامل شرکت دندان724 است که شما میتوانید از آن استفاده کنید. همچنین ما عرضه اپکس لوکیتور را نیز داراییم.

0 نظرات