یونیت کاستلینی castelini مدل اسکما skema 8|دندان724

یونیت کاستلینی castelini مدل اسکما skema 8 دارای وزن 160 کیلو گرم است.یونیت کاستلینی castelini مدل اسکما skema 8 ساخت کشور ایتالیا می باشد.  شما می توانید برای دریافت تجهیزات دندانپزشکی دست دوم بهdandan724 مراجعه نمایید. این محصول دارای صفحه نمایش مدیکال است. صفحه نمایش مدیکال :گزینش بازوی دو شکن به دندانپزشک فرصت تحول جایگاه قرارگیری صفحه نمایش و جایگذاری آن در محوطه ای درمانی برحسب احتیاجات فردی او را می دهد ( مدل فول تاچ به طور آپشنال وجود دارد ). به اضافه برای توزیع حاصل درمان به بیمار از طریق دندانپزشک ، این ابزار میتواند امکان حصول کامل و مفصلی از روال درمان را از راه تصویر سازی روی صفحه نمایش برای بیمار ممکن می کند. همچنین این محصول دارای ساختارهای بهداشتی قابل انجام به وسیله ی کاربر است. یعنی:برای نگهداری سطوح ملموس در یونیت دندانپزشکی از کثیفی ، کاستلینی به توزیع یک سطح حفاظتی توانا و مترقی برای کارکنان و بیماران کرده است. با دقت به این ویژگی میتوان از فرصت نقل و انتقال آلودگی تا حدودی مانع شد.