یونیت ملورین Melorin شلنگ از پایین مدل TBLS 3000

یونیت ملورین Melorin شلنگ از پایین مدل TBLS 3000 دارای ویژگی های زیادی میباشد که در پایین به آن ها اشاره شده است. اگر توان خرید تجهیزات نو را ندارید در دندان 724 میتوانید تجهیزات دندانپزشکی دست دوم را نیز انتخاب کرده و آن را در dandan724 بدست آورید.