یونیت Anthos آنتوس مدل A5 Plus دندان 724
یونیت Anthos آنتوس مدل A3 Plus دندان 724 dandan724
یونیت Anthos آنتوس مدل A5 Plus دندان 724
یونیت Anthos آنتوس مدل A3 Plus دندان 724 dandan724

یونیت Anthos آنتوس مدل A3 Plus21121-1-1-1-3-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1


یونیت Anthos آنتوس مدل A3 Plusدارای ویژگی های زیادی میباشداز جمله این که ساخت کشور ایتالیست. وغیره.  اگر توان خرید تجهیزات نو را ندارید در دندان 724 میتوانید تجهیزات دندانپزشکی دست دوم را نیز انتخاب کرده و آن را در dandan724 بدست آورید.