این نوع دستگاه  انداره پودر آمالگام متغییر است که پیچ تنظیم آن در بغل دستگاه قرار دارد. ولی مقدار جیوه همیشه ثابت است. هرچه پیچ تنظیم به طرف مثبت باشد پودر بیشتر  و به طرف منفی پودر کمتر است. بعد از هربار استفاده از آمالگام از برس مخصوصی که برای تمیز کردن داخل لوله و درپوش آمالگام است استفاده میشود.

  • اندازه و سایز اتوکلاو
  • کیفیت و استاندارد
  • قیمت
  • امکانات و آپشن ها
  • کاربری و نحوه کار کردن
  • خدمات پس از فروش
  • موارد مربوط به مکان نصب دستگاه