ریوا سلف کیور،گلاس آینومر کپسولی و پودر/ مایع ترمیمی
ریوا سلف کیور،گلاس آینومر کپسولی و پودر/ مایع ترمیمی
ریوا سلف کیور،گلاس آینومر کپسولی و پودر/ مایع ترمیمی
ریوا سلف کیور،گلاس آینومر کپسولی و پودر/ مایع ترمیمی

ریوا سلف کیور،گلاس آینومر کپسولی و پودر و مایع ترمیمی یکی از مهمترین و کاربردی ترین تجهیزات دندانپزشکی است. میتواند تاثیر بسیار زیادی در کیفیت درمان یک دندانپزشک داشته باشد.

ترمیم کلاس های |،||،|V و کوربیلدآپ،ترمیم حفره های سطحی ریشه،سایش سرویکالدندان های شیری ریوا سلف کیور را به یکی از محبوبترین و پرفروش ترین ها در ایران تبدیل نموده است.