مزایا:

-کامپوزیت رادیواپک لایت کیور فلو با آزادسازی فلوراید.

-استحکام فشاری بالا.

-نانو تکنولوژی.

-در سه ویسکوزیته مختلف.

-فلورسانس طبیعی.

-بدون تغییر در رنگ بعد از کیور شدن.

کاربرد:

-ترمیم های کلاس IV ,V, III, II, I.

-فیشور سیلانت.

-لاینر حفره رادیو اپک.

-قابل استفاده در قسمت سرویکال.

-سیل کردن ایمپلنت.

-رفع عیوب انامل و سایش انسیزال.

-کور بیلد آپ جزئی و کراون های موقت.

-سمنت کردن ونیر های پرسلنی، سرامیکی و کامپوزیتی.

-اتصال فایبر بریج و مواد سرامیکی.

-رفع عیوب ترمیم های پرسلنی.

-پوشش لکه های دندانی و چسباندن جواهرات به دندان