اسکنر فسفر پلیت
اسکنر فسفر پلیت
اسکنر فسفر پلیت
اسکنر فسفر پلیت
dandan724
dandan724
dandan724
تجهیزات دندانپزشکی
dandan724
dandan724
اسکنر فسفر پلیت
اسکنر فسفر پلیت
اسکنر فسفر پلیت
اسکنر فسفر پلیت
dandan724
dandan724
dandan724
تجهیزات دندانپزشکی
dandan724
dandan724

دستگاه فسفر پلیت دندانپزشکی کداک Carestream CS 7200 با حداکثر سادگی طراحی شده و بنابراین به دندانپزشک این توانایی را می‌دهد تا به طور کامل بر روی درمان بیمار خود متمرکز ‌شود. این سیستم کوچک در نهایت سادگی دارای ویژگی‌های منحصر به فردی می‌باشد.