اپکس لوکیتور موریتا مدل مینی
اپکس لوکیتور موریتا مدل مینی
اپکس لوکیتور موریتا مدل مینی
اپکس لوکیتور موریتا مدل مینی
اپکس لوکیتور موریتا مدل مینی
اپکس لوکیتور موریتا مدل مینی
اپکس لوکیتور موریتا مدل مینی
اپکس لوکیتور موریتا مدل مینی
اپکس لوکیتور موریتا مدل مینی
اپکس لوکیتور موریتا مدل مینی

اپکس لوکیتور موریتا مدل مینی | اپکس فایندر موریتا421235-3-2-1


 

اپکس لوکیتور یکی از ابزار مهم و کاربردی تو دندانپزشکی میباشه. این ابزار رو برای طول ریشه و دریافت اطلاعات مربوط به ریشه ی دندان رو به دندانپزشک میده.

یکی از مارک هایی که کمپانی دندان 724 اپکس لوکیتور موریتا مدل مینی میباشد که در اینجا شما میتوانید از آن مطلع، آگاه و آنرا خرید کنید. پس به مطالب موجود در این صفحه دقت کنید تا حق مطلب ادا شود.