آمالگاموتور پودری Ajteb مدل Dentia-3D دیجیتال
آمالگاموتور پودری Ajteb مدل Dentia-3D دیجیتال
آمالگاموتور پودری Ajteb مدل Dentia-3D دیجیتال
آمالگاموتور پودری Ajteb مدل Dentia-3D دیجیتال
آمالگاموتور پودری Ajteb مدل Dentia-3D دیجیتال
آمالگاموتور پودری Ajteb مدل Dentia-3D دیجیتال

آمالگاموتور پودری Ajteb مدل Dentia-3D دیجیتال ابزاری کارآمد در ترکیب جیوه و آمالگام است. که هنگام پر کردن دندان به کمک دندان پزشکان می شتابد. شما مشتریان عزیز برای بهره مدی از این محصول به سایت دندان 724 مراجعه کرده و دیگر تجهیزات دندانپزشکی مورد نیازتان را خریداری کنید.