آمالگاموتور پودری آنالوگ دنتین فرازمهر Dentine مدل B16972
آمالگاموتور پودری آنالوگ دنتین فرازمهر Dentine مدل B16972
آمالگاموتور پودری آنالوگ دنتین فرازمهر Dentine مدل B16972
آمالگاموتور پودری آنالوگ دنتین فرازمهر Dentine مدل B16972
آمالگاموتور پودری آنالوگ دنتین فرازمهر Dentine مدل B16972
آمالگاموتور پودری آنالوگ دنتین فرازمهر Dentine مدل B16972

آمالگاموتور پودری آنالوگ دنتین فرازمهر Dentine مدل B1697221121-1-2-1-1-1


ترکیب جیوه و آمالگام در پر کردن دندان استفاده می شود که برای مخلوط کردن این مواد می توان از آمالگاموتور پودری آنالوگ دنتین فرازمهر Dentine مدل B16972 می توان استفاده کرد. مشتریان عزیز برای خریداری این محصول می توانید به سایت dandan724 مراجعه کنید.