آمالگاموتور کپسولی دیجیتال Zoneray مدل G10
آمالگاموتور کپسولی دیجیتال Zoneray مدل G10
آمالگاموتور کپسولی دیجیتال Zoneray مدل G10
آمالگاموتور کپسولی دیجیتال Zoneray مدل G10

برای ترکیب کردن آمالگام و جیوه که مواد مورد نیاز در پر کردن جیوه است. می توان از آمالگاموتور کپسولی دیجیتال Zoneray مدل G10 استفاده کرد.برای تهیه آن می توان از سایت دندان 724 که یک فروشگاه اینترنتی تجهیزات دندان پزشکی است خریداری کرد.