آمالگاموتور کپسولی Ajteb مدل Dentalium-D Plus دیجیتال
آمالگاموتور کپسولی Ajteb مدل Dentalium-D Plus دیجیتال
آمالگاموتور کپسولی Ajteb مدل Dentalium-D Plus دیجیتال
آمالگاموتور کپسولی Ajteb مدل Dentalium-D Plus دیجیتال

آمالگاموتور کپسولی Ajteb مدل Dentalium-D Plus دیجیتال21121-1-2-1-1-1-1-1


برای ترکیب کردن آمالگام و جیوه که مواد مورد نیاز در پر کردن جیوه است. می توان از آمالگاموتور کپسولی Ajteb مدل Dentalium-D Plus دیجیتال استفاده کرد.برای تهیه آن می توان از سایت dandan724 که یک فروشگاه اینترنتی تجهیزات دندان پزشکی است خریداری کرد.