آمالگاموتور کپسولی دیجیتال دنتین فرازمهر Dentine مدل Dentine 4
آمالگاموتور کپسولی دیجیتال دنتین فرازمهر Dentine مدل Dentine 4
آمالگاموتور کپسولی دیجیتال دنتین فرازمهر Dentine مدل Dentine 4
آمالگاموتور کپسولی دیجیتال دنتین فرازمهر Dentine مدل Dentine 4

آمالگاموتور کپسولی دیجیتال دنتین فرازمهر Dentine مدل Dentine 421121-1-2-1-1-1-1-1-1


برای ترکیب کردن آمالگام و جیوه و اندازیگیری آمالگام که مواد مورد نیاز در پر کردن دندان است. می توان ازآمالگاموتور کپسولی دیجیتال دنتین فرازمهر Dentine مدل Dentine 4 استفاده کرد.برای تهیه آن می توان از سایت dandan724 که یک فروشگاه اینترنتی تجهیزات دندانپزشکی است خریداری کرد.