آمالگاموتور کپسولی دیجیتال Coxo مدل DB338
آمالگاموتور کپسولی دیجیتال Coxo مدل DB338
آمالگاموتور کپسولی دیجیتال Coxo مدل DB338
آمالگاموتور کپسولی دیجیتال Coxo مدل DB338

آمالگاموتور کپسولی دیجیتال Coxo مدل DB33821121-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1


آمالگاموتور کپسولی دیجیتال Coxo مدل DB338 دارای موتوری قدرتمند است که صدا و لرزش هم ایجاد نمی کند. و در ترکیب آمالگام و جیوه برای دندان پزشکان کار آمد است. همچنین کار با آن بسیار ساده است بطوریکه از بالا کپسول ها را در آن ریخته و سپس سرعت و زمان آن را تنظیم می کنید. و نتیجه ی همگن و یکدستی را تحویل بگیرید.