رادیوگرافی OPG پانورامیک vatech واتک سفالو مدل pax i

رادیوگرافی OPG پانورامیک Owandy اواندی سفالو مدل imax touch از انواع تجهیزات دندانپزشکی است. که نوع پر استفاده امکانات دندانپزشکی است این محصول در سایت دندان ۷۲۴ قابل دسترسی است  .و بطور مستقیم از برگه تجهیزات دندانپزشکی دست دوم دیدن فرمایید.