رادیوگرافی-پرتابل-دیجی-مد-DigiMed-مدل-Diox

رادیوگرافی پرتابل دیجی مد DigiMed مدل Diox از انواع تجهیزات دندانپزشکی است. که نوع پر استفاده امکانات دندانپزشکی است این محصول در سایت دندان ۷۲۴ قابل دسترسی است  .و بطور مستقیم از برگه تجهیزات دندانپزشکی دست دوم دیدن فرمایید.