تجهیزات دندانپزشکی | دندان 724 | 6 نکته درباره رادیوگرافی دندانپزشکی!
تجهیزات دندانپزشکی رادیوگرافی دندانپزشکی دندان724 dandan724

تجهیزات دندانپزشکی | دندان 724 | 6 نکته درباره رادیوگرافی دندانپزشکی!

عنوان مقاله6 نکته رادیوگرافی دندانپزشکی
دپارتماناوج شید
گرداوریمصطفی خدامی
تعداد کلمات871
زمان مطالعه8 دقیقه

مقدمه در مورد رادیوگرافی دندانپزشکی | دندان724

تجهیزات دندانپزشکی/ یکی از متد های سریع و دقیق تشخیص آبسه دندان، پوسیدگی دندان، نقص های فک و دندان و انواع ناهنجاری ها و صدمه های دیگر استفاده از دستگاه ها و دوربین های رادیوگرافی می باشد. دستگاه های رادیوگرافی در حوزه دندانپزشکی انواع مختلفی دارند و بطور کلی رادیوگرافی ها به دو دسته اصلی داخل دهانی و خارج دهانی تقسیم می شوند. در رادیوگرافی داخل دهانی، نوار اشعه X درون دهان قرار دارد و در رادیوگرافی خارج دهانی، نوار اشعه ایکس در خارج از دهان قرار دارد. رادیوگرافی دندانپزشکی

تجهیزات دندانپزشکی رادیوگرافی دندانپزشکی دندان724 dandan724

شکل 1: رادیوگرافی دندان پزشکی

انواع مختلف رادیوگرافی های داخل دهانی، جهات متفاوتی از دندان را نشان می دهند:

1. رادیوگرافی بایت وینگ (Bitewing) | dandan724

این رادیوگرافی کرون دندان های عقب را نشان می دهد. دندانپزشک ها از هر طرف صورت، یک یا دو رادیوگرافی بایت وینگ می گیرند. هر رادیوگرافی دندان های مولر (دندان های عقب) و دندان های دوپایه (دندان هایی که در مقابل مولر ها قرار دارند) در بالا و پائین و در واقع جزئیات دندان های بالا و پائین یک سمت دندان را نشان می دهد. این رادیوگرافی به این دلیل بایت وینگ نامیده شده است که فرد در هنگام گرفتن رادیوگرافی، وسیله بال مانندی را گاز می گیرد که نوار اشعه X را در طول روند رادیوگرافی در جای خود ثابت نگاه می دارد. تجهیزات دندانپزشکی

2.     رادیوگرافی پری اپیکال (Periapical) نشان دهنده سمت چپ دندان

تنها یک یا دو دندان را در آن واحد نشان می دهد. رادیوگرافی پری اپیکال شبیه به رادیوگرافی بایت وینگ است، با این تفاوت که این رادیوگرافی ارتفاع کامل هر دندان از تاج تا ریشه و قسمتی پایه ای که به فک متصل می شود را نشان می دهد. رادیوگرافی دندانپزشکی

  رادیوگرافی دندانپزشکی و مزایای آن در تشخیص بیماری های فک، دندان و غدد بزاقی

بسته به شرایط سلامت دهانی و مشکلات دندانی که در گذشته داشته اید دندانپزشک ممکن است برای فرد یک بررسی کامل رادیوگرافی و یا FMX تجویز کند. این روند شامل نمایش هر دندان از تاج تا ریشه و قسمت بنیادی دندان است. این رادیوگرافی تغییرات غیرطبیعی در ریشه ها و استخوان محیطی آنها را نشان می دهد. تجهیزات دندانپزشکی

3.        رادیوگرافی اکلوزال (Occlusal) نشان دهنده سطح اکلوزال دندان ها

این رادیوگرافی از رادیوگرافی های معمول دیگر بزرگتر است و رشد و جایگاه دندان های کودکان را نشان می دهد. هر رادیوگرافی تقریباً تمام طاق فک بالا و یا پائین را نشان می دهد. تجهیزات دندانپزشکی

4.        رادیوگرافی پانورامیک (Panoramic) | تجهیزات دندانپزشکی

این رادیوگرافی تمام محوطه دهان را در یک تصویر نمایش می دهد و شامل تمام دندان ها در فک بالا و پائین می شود. این نوع رادیوگرافی ها نیازمند یک نوع دستگاه خاص هستند. در این دستگاه، لوله ای که اشعه X را از خود ساطع می کند در پشت سر فرد و نوار رادیوگرافی در مقابل صورت فرد به حالت چرخشی حرکت می کنند. با این روش شکل گسترده کامل فک ها در یک نوار گرفته خواهد شد. فرد باید با دقت در جایگاه مخصوص قرار بگیرد چرا که دستگاه در یک مسیر مشخص حرکت می کند. ابزارهایی که به دستگاه رادیوگرافی متصل هستند، سر و فک ها را ثابت نگه می دارند. تجهیزات دندانپزشکی

5. رادیوگرافی سفالومتری (Cephalometry)| تجهیزات دندانپزشکی

این ها رادیوگرافی هایی هستند که از یک سمت سر گرفته می شوند. این رادیوگرافی ها به منظور مشاهده رابطه دندان ها و فک ها و بررسی مشخصات فرد مورد استفاده قرار می گیرند. متخصصان ارتودنسی از پیش بینی سفالومتری برای تعیین بهترین نوع درمان ارتودنسی بسته به موقعیت خاص دندان های بیمار استفاده می کنند. رادیوگرافی دندانپزشکی

تجهیزات دندانپزشکی رادیوگرافی دندانپزشکی دندان724 dandan724

شکل 2: ویژگی های رادیوگرافی

6. رادیوگرافی مخروطی توموگرافی کامپیوتری (Cone Beam CT / CBCT Scanning)

این رادیوگرافی ها تصاویر سه بعدی با کیفیت بالا از سازه های دندانی، بافت های نرم، عصب ها و استخوان ارائه می کنند. قرد در حالت نشسته یا ایستاده قرار می گیرد و دستگاه در اطراف سر او می چرخد و تمام اطلاعات را در یک چرخش ثبت می کند. به جای شکل معمول CT استاندارد، پرتوهای این رادیوگرافی مخروطی شکل هستند. رادیوگرافی مخروطی، نسبت به سیتی اسکن پزشکی، اشعه بسیار کمتری استفاده می کند اما نسبت به رادیوگرافی های دندانی دیگر، میزان خیلی بیشتری از اشعه ایکس را استفاده می کند. تجهیزات دندانپزشکی