معرفی جامع و کامل آنگل دندانپزشکی در تجهیزات دندانپزشکی $
تجهیزات دندانپزشکی dandan 724

معرفی جامع و کامل آنگل دندانپزشکی در تجهیزات دندانپزشکی $

فهرست مطالب:

معرفی و تشریح کامل و جامع آنگل دندانپزشکی

آنگل از چه بخش های متشکل می باشد ؟ #

آنگل توربینی 1/5 میکرو سری فایبراپتیک یا نوری

تفاوت ایرموتور و میکروموتور آنگل دندانپزشکی  چیست ؟ #

معرفی و تشریح آنگل 1:5 توربینی نوری @

دارا بودن توانایی خیلی  زیادتر در مقایسه به توربین @

داشتن صدای خیلی کم در قیاس با توربین #

وزن کم آنگل موجب کاهش خسته شدن دست در مقایسه با توربین میباشد.

 

فهرست شکل:

شکل 1:تجهیزات دندانپزشکی

شکل 2:آنگل دندانپزشکی

 

کلمه کلیدیمعرفی آنگل
دپارتماناوج شید
نویسندهسارا پورکرمعلی
تعداد کلمات832
زمان مطالعه8 دقیقه

 

معرفی و تشریح کامل و جامع آنگل دندانپزشکی

 

تجهیزات دندانپزشکی، آنگل را از اسباب ضروری در دندانپزشکی معرفی می نماید. که با وسیله دیگری مورد به نام هندپیس قابل استفاده می باشد. و همه این لوازم دندانپزشکی مانند آنگل و هندپیس برسطح میکروموتور گذاشته شدهاند. تا با رابطه ی مکانیکی که مابین میکروموتور و فرز است. بشود فرز را حرکت داد.

   آنگل دندانپزشکی از بخش های گوناگونی متشکل است. که سایت دندان 724 آن هارا توضیح می دهد. سرآنگل شامل کاتریج، 1 ورودی و 1 خروجی آب است. که در برخی از اقسام آن محل عبور آب قرار داده نشده است. پوسته که حفاظت کننده وابسته ها ی ابزار ست.

آنگل از چه بخش های متشکل می باشد ؟ #

آنگل  متشکل از یک مجموعه متحرک های منتقل کننده نیروست. که نیرو را از میکروموتور به سر آنگل ودر پایان به فرز می فرستد. این بخش های آنگل شامل: دنده های کاتریج، دنده های منتقل دهنده نیرو از بخش شفت چاکدار به کاتریج است. که بایست همیشه روغن کاری گردد. زیرا به خاطر اصطکاکی که مابین بخش هاست. بهمرور کم می شود. و ار یکدیگر دور می گردند. که در این زمان بایست قطعه عوض گردد. و سپس دوباره به کار گرفته شود. سایت دندان 724 معرفی کننده تمام تجهیزات و لوازم دندانپزشکی می باشد. همان طور که در شکل 1: تجهیزات دندانپزشکی میبینید.

تجهیزات دندانپزشکی ت تجهیزات دندانپزشکی dandan 724

شکل 1:تجهیزات دندانپزشکی

آنگل توربینی 1/5 میکرو سری فایبراپتیک یا نوری

تجهیزات دندانپزشکی بیان می دارد که،  واپسین نوع آنگل ها و هندپیس های ، نهایت سال ها تحقیق ها می باشند. هندپیس ها  ساخته شده توسط فناوری کشور سویس است. هندپیس ها وآنگل ها آسان ترین و مقاوم ترین الگو برای اسباب چرخشی می باشد.

هندپیس ها در سویسس دیزاین و ساخته گردیده است. هر بخش از این هندپیس هااثر خارق العاده از فلز است. که درآن همه فن آوری ها ی کشور سوییس موجود است. تا یک وسیله قوی و خیلی دقیق و خیلی ساکت و بدون صدا تولید شود.
هندپیس ها و آنگل دندانپزشکی ساده ترین و پایدارترین طرح برای وسایل چرخشی است.
هندپیس ها و آنگل ها یکسان ترین وماندگارترین الگو جهت اسباب چرخشی می باشد.

  10 نکته مهم و ضروری درباره فسفر پلیت کداک|فسفر پلیت کداک

تجهیزات دندانپزشکی توضیح می دارد که، چنانچه همراستای محور طولی دندان ، محور چرخش فرز قرار بگیرد. هندپیس مستقیم نام دارد.  ولی چنانچه، سربرنده فرز در راستای محور هندپیس باشد، به آن آنگل گویند. این زاویه موجب ثابت ماندن و نظارت حین کار می گردد.

dandan724 به معرفی فروشگاه های دندانپزشکی و تجهیزات و فناوری دندانپزشکی م یپردازد.

تفاوت ایرموتور و میکروموتور آنگل دندانپزشکی  چیست ؟ #

چنانچه با هوا، موتور آنگل کار کند به آن ایر موتور گویند. و اگه با برق باشد. به آن میکروموتور گویند.

اغلب در پایان آنگل که به دور آن 1 نوار رنگی ست. قیاس دور ایرموتور به آنگل را تعیین می کند.

چنانچه نور آبی است. تبدیل و قیاس دور ایرموتور به آنگل یک به یک می باشد.

چنانچه نور قرمز است. تبدیل و قیاس دور ایرموتور به آنگل یک پنج می باشد.

چنانچه نور سبز است. نیرو و توان موتور کم می گردد. و قیاس ها 8به 1 و ده به یک و بیست به یک خواهد شد.

معرفی و تشریح آنگل 1:5 توربینی نوری @

این شکل از آنگل ها سرعت بدست آمده را به 5 برابر افزایش می دهد. آنگل های توربینی قادرند که، جانشین مناسبی در عوض توربین شما باشند.  dandan724 محصولات از جمله یونیت آنگل و اینسترومنت را معرفی می نماید.
آمیخته کردن این آنگل با میکروموتور، افزون براین که همه کارکردهای 1 توربین را دارد. چندین مزایا هم دارد:

    دارا بودن توانایی خیلی  زیادتر در مقایسه به توربین @

    داشتن صدای خیلی کم در قیاس با توربین #

وزن کم آنگل موجب کاهش خسته شدن دست در مقایسه با توربین میباشد.

آنگل دندانپزشکی در کنار میکروموتور، تعادل زیادتری در مقایسه به توربین دارد.

برای دست یافتن سریع تر و آسان به همه جای دندان ها، هد کوچک آنگل این کار را فراهم می کند. و جهت اعمال حساس و مهم به کار می رود.
نیز کوچک بودن هد آنگل موجب می شود که دندانپزشک نگاه عالی در حین کار داشته باشد. تجهیزات دندانپزشکی برای دندانپزشکان و متقاضیان لوازم دندانپزشکی اطلاعات کامل وجامع ارائه می دارد.  همان طور که در شکل 2: آنگل دندانپزشکی ملاحظه می نمایید.

آنگل دندانپزشکی dandan 724

شکل 2:آنگل دندانپزشکی

بعضی از موارد استفاده از آنگل توربینی شامل این گزینه هاست:

برطرف کردن پوسیدگی دندان

مواد ترمیم دندان اضافی را برمی دارد.

به وجودآوردن سوراخ و حاضر سازی مکان تاج دندان

برطرف کردن ایراد و سایز گرفتن سرامیک

کم کردن درازای عاج

شیار دندان را برش می دهد.
آنگل های توربینی در چهار شکل آسان، نوری، میکروسری و EVO وجود دارد. که این سبک، سبک میکروسری است. dandan724 بررند های یونیت و تجهیزات جانبی دندانپزشکی را توضیح می دهد.

تجهیزات دندانپزشکی بیان می دارد که، اینسترومنت های مدل میکروسری، علاوه براینکه همه ویژگی های نوع عادی خود را دارا می باشد. حتی وزن کمی دارد. و برای راحت کارکردن خیلی مناسب تر است.

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر به سایت دندان 724 مراجعه کنید.

 

 

آنگل از چه بخش هایی متشکل است؟

آنگل متشکل از یک مجموعه متحرک های منتقل کننده نیروست. که نیرو را از میکروموتور به سر آنگل ودر پایان به فرز می فرستد.

؟بعضی از موارد استفاده از آنگل توربینی شامل کدام گزینه هاست

برطرف کردن پوسیدگی دندان
مواد ترمیم دندان اضافی را برمی دارد.

آنگل ها در چه شکل می باشد ؟

در 4 شکل نوری و آسان و میکروسری و EVO وجود دارد .