یونیت دندانپزشکی

یونیت دندانپزشکی

یونیت دندانپزشکی

پایه و بازوی‌ یونیت‌

چراغ‌ ‌

کاسه کراشوار و دوش آب لیوان

میز دندانپزشک‌

میز دستیار

سیستم Suction

بزاق کش

ساکشن مرکزی

کنترل‌ بلوک

باکس جانبی‌ یونیت‌

قطعات دستی

قطعات دستی سرعت کم

– قطعات دستی سرعت زیاد

سیستم‌ هوای‌ فشرده‌ سیستم

جعبه طبقه

Monitor

پدال‌ پایی‌

صندلی‌

Taboos

شیر برقی

Compressor

Pneumatic

Regulator

شکل 1تجهیزات

شکل 2 صندلی

 

یونیت دندانپزشکییونیت‌ برای ‌ صندلی‌ و همه ی‌ ابزاردندانپزشکی که با آن‌ مریض را درمان می کند، میباشد. همه ی یونیت ها ‌ یک‌ پایه‌ برای قرار دادن چراغ‌ قابل استفاده در دندانپزشکی‌ هستند. یونیت‌ها آب‌ و هوا را وارد میکنند و با فاضلاب‌ خارج میکنند. یونیت ها با کلید یا پدال شروع به کار میکنند.

یونیت دندانپزشکی باید به صورتی باشد که لوازم سریع در خدمت دندانپزشک باشد. لازم است یونیت صیقلی و مناسب باشد تا سریعا پاکیزه گردد و با گندزدایی کننده ها، رنگ آن تغییر نکند. بعضی از یونیت ها دارای قطعه ای جدا برای ضدعفونی کننده هستند که با آب حل میشود.

پایه و بازوی‌ یونیت‌

یونیت‌ دندانپزشکیو تمامی وسایل‌ آن‌ مانند چراغ روی‌ یک‌ بخش‌ افقی قرار دارند. استقامت‌ مجموعه‌ باید به گونه ای باشد که همه بخش ها‌ را متعادل‌ و ثابت‌ ‌ قرار دهد.

"<yoastmark

         شکل 1تجهیزات

چراغ‌ ‌

نور مناسب‌ و لازم را برای‌ دندانپزشک‌ مهیا می کند. نور باید ‌ سفید، سرد و مجاور‌ آب‌ تا حدودی ‌ مقاومت داشته‌ باشد. شدت این نور از 8000 تا 24000 لوکس تغییر میکند.

‌رنگ نور چراغ باید مانند نور آفتاب باشد زیرا نور ناکافی و زرد باعث خستگی زیاد چشم می شود.

نور باید فقط دهان را روشن بکند. چراغ دندانپزشک مجهز به کلید خاموش و روشن و کلیدی برای مقدار نور است. این دکمه ها روی میز پزشک و همکار هستند.

کاسه کراشوار و دوش آب لیوان

درکراشوار فاصله از مریض باید به گونه ای باشد که خارج کردن آب درون دهان در اطراف آن کثیف نشود. آب باید کاملا داخل کراشوار بچرخد. ریزه های دندان نباید فاضلاب برود و آب درون کراشوار به طور مناسب تخلیه شود. کراشوار نباید با مواد دندانپزشکی و ضدعفونی تغییر رنگ دهد. جنس کراشوار معمولا سنگی یا چینی‌ یا پلاستیکی‌است.‌ دوش‌ آب‌ لیوان‌ به آن متصل است که‌ آب‌بازم برای ‌ شستن‌ دهان‌ مریض را فراهم میکند. آب در‌ کراشوار از آب‌ شیر یا از منبع‌ ذخیره شده آب میباشد. در برخی یونیت‌ دندانپزشکی ها از آب‌ گرم‌ در کراشوار استفاده میکنند که گزینه ی مناسب تری است.

دستگاه هایی که‌ تایمر دارند‌ آبی که‌ از دوش‌ می‌ریزد را معین میکنند که از اتلاف وقت جلوگیری میکند.

  تجهیزات دندانپزشکی دست دوم | اقدامات مورد نیاز برای انجام رادیوگرافی دندان

میز دندانپزشک‌

نزدیک دندانپزشک‌ است که به چپ و راست میرود. در میز دکمه هایی برای Control یونیت‌ دندان پزشکی است؛ مانند:

صندلی بالا / پایین، حرکت پشتی، اب سرد/گرم، کنترل ارتفاع، کنترل سرعت ابزار دندانپزشکی، موقعیت نزولی.

برخی از یونیت‌ دندانپزشکی های‌ مجهز دارای نگاتوسکوپی‌ برای مشاهده ی ‌ فیلم‌های‌ گرفته شده‌ از رادیوگرافی‌ است.

میز دستیار

روی‌ میزها‌ ابزار دندانپزشکی هایی برای نگهداری‌ Inspectors و بزاق کش و Suction و… است.‌ همچنین کنترل‌ کردن فشار هوا و آب‌ اصولا با پیچ‌هایی موجود در زیر میز انجام میشود.

رشته ‌های‌ آبی‌ برای‌ هوا و‌ سبز برای‌ آب‌ و سفید برای حل کردن آب و هوا است.

سیستم Suction

قطعه ی مکنده باید به خوبی عمل کند تا وقت تلف نشود و داخل دهان به خوبی دیده شود.

 بزاق کش

این قطعه با آب یا هوا کار می کند. مکش ان ضعیف است همچنین برای مکش خون و بزاق چرکی مناسب نمی باشد. تنها برای مکش بزاق استفاده میشود.

ساکشن مرکزی

مثل جاروبرقی کار می کند و مکش آن در حدود 10 تا 15 برابر ساکشن های معمولی است. توان مکندگی آن 50 لیتر آب است در یک دقیقه.

کنترل‌ بلوک

‌ این بخش کار‌ تقسیم‌ کردن و شروع ‌ و پایان جابه جایی آب‌ و هوا را به‌ اینتسرومنت‌هاانجام میدهد.

دراکثر یونیت دندانپزشکی ها پدال شیر Pneumatic، آب را به کنترل بلوک میرسد.

باکس جانبی‌ یونیت‌

باکس‌ جانبی‌ از بخش های مهم یونیت‌ است‌. درجعبه‌ یونیت دندانپزشکی ‌  فیلتر آب‌ و مدار ساکشن‌ و… قرار دارد. اگر لازم باشد می‌توانیم‌ قطعات دیگری‌ در داخل‌ باکس‌‌ بگذاریم ‌.

 

قطعات دستی

وسایل دندانپزشکی چرخشی اند که برای بریدن و پاک کردن وصاف و صیقل دادن دندان ها استفاده می شوند. این ابزار ها بر طبق سرعتشان به دو قسمت سرعت کم و زیاد تقسیم می شوند.

قطعات دستی سرعت کم

سرعت آنها معمولا 20000 دور در یک دقیقه است. مانند ایرموتورها.

– قطعات دستی سرعت زیاد

سرعت انها بیش از 100000 دور در یک دقیقه است. مانند توربین ها.

سیستم‌ هوای‌ فشرده‌ سیستم

هوای‌ فشرده شده ‌بعد از compressor  داخل filter میشود که‌ در بخش‌ جلو صندلی‌ میباشد. سپس بعد از گذشتن filter، هوای‌ خشک‌ داخل دستگاه‌ یونیت‌ میشود.

 

جعبه طبقه

زیر صندلی‌ میباشد‌. و دارای:

ورودی برق، Pressure regulator، باکس، شلنگ فاضلاب و هوا میباشد.

Monitor

مانیتورباید دارای‌ تیونر باشد تا عکس ها را جداگانه نشان دهد.

پدال‌ پایی‌

همه ی کارهای‌ صندلی‌ و شروع‌ Inspectors را با پدال پا انجام‌ میده. پدال‌ ها یا Electric ‌ یا پنوماتیکی‌ هستند.

صندلی‌
صندلی‌ لازم است توان‌ برای ‌ وزن‌ مریض را داشته‌  باشد. ساختمان صندلی ها، در سه نوع Z – X – U یا I هستند. یک صندلی شامل: شاسی و پشتی و تشک و زیر سری و زیر دستی میباشند.

Taboos

دو عدد تابوره‌ برای‌ دندانپزشک‌ و همکار در یونیت دندانپزشکی‌ هست.

"<yoastmark

      شکل 2 صندلی

شیر برقی

شیر برقی دارای لیوان و کراشوار و Suction و اغاز اب و هوا است.

سرنگ آب و هوا

آب و هوا  مهیا میکند.

Compressor

دو شکل هست: خشک یا روغنی و صنعتی.

اگر که Compressor در جای گرم باشد، بعد از پایان کار، شیر تخلیه را باز کنید.

Pneumatic

ابزاری برای اعمال فشار مسیر شروع و پایان میباشد.

Regulator

ابزاردندانپزشکی برای هماهنگی فشار آب یا هوا.