#9 نکته مهم در زمان استفاده از رادیوگرافی تک دندان|رادیوگرافی تک دندان
تجهیزات دندانپزشکی دست دومdandan724

#9 نکته مهم در زمان استفاده از رادیوگرافی تک دندان|رادیوگرافی تک دندان

تجهیزات دندانپزشکی دست دوم | رادیوگرافی تک دندان

عنوان9نکته مهم در زمان استفاده از رادیوگرافی تک دندان
دپارتماناوج شید
نویسندهمصطفی کاظمی
تعداد کلمات1041
زمان مطالعه10 دقیقه

 

فهرست :

#نکات بسیارمهم در حین انجام رادیوگرافی دربرابر اشعه :

@علاوه براینکه بیمارازمنفعت تشخیصی ناشی ازاین روش ها استفاده می نماید:

#نکات مهم در درخواست ها وانجام رادیوگرافی پرتابل و وظایف بخش NICU :

 

شکل :

شکل 1تجهیزات دندانپزشکی دست دوم:

شکل 2رادیوگرافی تک دندان :

 

#نکات بسیارمهم در حین انجام رادیوگرافی دربرابر اشعه :

NICU بخشی است برای ارائه مراقبت های حمایتی پیشرفته ویژه نوزادان می باشد.  با اختلالات عملکردی تکی یا چندگانه، نوزادان با وزن کمتر از 1500 گرم هنگام تولد وسن حاملگی کمتراز 32 هفته. برای خرید رادیوگرافی تجهیزات دندانپزشکی دست دوم به سایت دندان  724dandan724| مراجعه کنید./ رادیوگرافی تک دندان

به شکل 1تجهیزات دندانپزشکی دست دوم مراجعه کنید:

در این بخش؛ نوزادان نیازمند دستگاه تنفس پره مچور، نوزادان دارای مشکلات تنفسی سندروم زجر تنفسی( RDS ) . نوزادان با وزن کم، نوزادان نیازمند جراحی خاص هنگام تولد و نوزادان مبتلا به عفونت های خونی بستری می شوند.

البته نوزاد مبتلا به یرقان که نیازمند فوتوتراپی هستند.  و یا دچارکم خونی می باشند ممکن است دراین بخش ویا بخش POSTNICU بستری گردند.

این بخش باید دارای تجهیزات کامل ونتیلاسیون، مانیتورینگ، انکوباتور، دستگاههای تصویربرداری پزشکی باشد.  مانند سونوگرافی و رادیوگرافی پرتابل و دستگاههای پیشرفته حمایتی دیگراز نوزادان باشد.  برای خرید رادیوگرافی تجهیزات دندانپزشکی دست دوم به سایت دندان  724dandan724| مراجعه کنید./ رادیوگرافی تک دندان

 

در بررسی اختلالات و بیماریهایی مانند؛ فیستول تراکئوازوفاژیال، بیماریهای تنفسی، گوارشی، ادراری و .. ممکن است از نوزاد رادیوگرافی پرتابل درخواست شود.

لازم به ذکر است؛ به انتقال دستگاه اشعه ایکس به اتاق بیمار یا اتاق فوریت های پزشکی.  بر بالین بیمارجهت تهیه تصویربرداری پزشکی، رادیوگرافی پرتابل می گویند.

معمولاً این بیماران یا قادر به مراجعه به بخش رادیولوژی نیستند.  و یا مراجعه آنها به بخش رادیولوژی باعث وخامت بیماری آنها می شود.

همانطورکه میدانید تابیدن اشعه ایکس به بدن وعبور یا جذب این اشعه از بدن باعث تشکیل تصویر رادیوگرافی می شود. یعنی بیمار بین تیوب اشعه ایکس و گیرنده تصویر قرار می گیرد و مورد تابش قرار می گیرد. برای خرید رادیوگرافی تجهیزات دندانپزشکی دست دوم به سایت دندان  724dandan724| مراجعه کنید. / رادیوگرافی تک دندان

dandan724

شکل 1تجهیزات دندانپزشکی دست دوم:

علاوه براینکه بیمارازمنفعت تشخیصی ناشی ازاین روش ها استفاده می نماید:

تابش اشعه ایکس به بیمار خطر آفرین بوده و درمواردی غیر قابل جبران است. بنابراین روش های تصویربرداری با اشعه ایکس مانند شمشیر دولبه است.  که باید در مواردی استفاده شود که میزان نفع آن به ضررش بچربد.

به شکل 2رادیوگرافی تک دندان مراجعه کنید :

روش ها و مدالیته های که دراین میان سهم بالایی در پرتودهی اشعه ایکس به کودکان دارند.  شامل؛ سی تی اسکن و روشهای اینترونشنال رادیولوژی و رادیوگرافی به روش پرتابل می باشند.

از آنجاییکه امید به زندگی در نوزادان و کودکان نسبت به بزرگسالان بیشتر بوده.  و از طرفی حساسیت پرتویی نوزادان و کودکان نسبت به اشعه های یونیزان چندین برابر بزرگسالان است.  باید در درخواست تصویربرداری با اشعه ایکس کمال دقت به عمل آید.  و تا حد امکان از روش های جایگزین دیگر استفاده شود. برای خرید رادیوگرافی تجهیزات دندانپزشکی دست دوم به سایت دندان  dandan724| مراجعه کنید. / رادیوگرافی تک دندان

  10 مورد از اجزای یونیت دندانپزشکی

با توجه به اینکه رادیولوژی، چشم پزشک در امر بالینی است.  و میزان اعتماد پزشکان به روش های تصویر برداری در حال فزون است.  و از طرفی دیگر باعث پرتودهی به جامعه می شود.  در این میان سهم کودکان و نوزادان نیز فزاینده خواهدبود.

به لحاظ اهمیت موضوع و گسترش روزافزون درخواست های پرتابل می باشد.  در بخش آی سی یو نوزادان و به دنبال آن افزایش دوز دریافتی گروه هدف هستند.  ( نوزادان بستری در این بخش) نکات کلیدی و حفاظت عملی وکاربردی دربرابر اشعه و همچنین نکات مهم بالینی است. که برگرفته از کتاب های مرجع در جهت کاهش اشعه دریافتی در تشخیص بیماریها در متن زیر آورده شده است. برای خرید رادیوگرافی تجهیزات دندانپزشکی دست دوم به سایت دندان  724dandan724| مراجعه کنید. / رادیوگرافی تک دندان

رادیوگرافی تک دندان دندان724

شکل 2رادیوگرافی تک دندان :
h2>>نکات مهم در درخواست ها وانجام رادیوگرافی پرتابل و وظایف بخش NICU :

  • ازاینکه رادیوگرافی پرتابل در شیفت قبلی برای بیمار انجام نشده باشد، اطمینان حاصل شود.
  • درخواست وانجام پرتابل برای مستندسازی پرونده و یا مقاصدی دیگرغیر ازکمک به تشخیص بیماری مخالف اصول اخلاق پزشکی است.
  • نوزادی که قرار است مورد تابش رادیوگرافی پرتابل قرار گیرد. در صورت امکان به اتاقی مجزا و یا در گوشه از اتاق بستری منتقل شوند.  و این به منظور اشعه ندیدن سایر نوزادان  می باشد. اگر اینکار امکان پذیر نیست در دو طرف نوزاد پاراوان سربی استاندارد قرار گیرد. برای خرید رادیوگرافی تجهیزات دندانپزشکی دست دوم به سایت دندان  724dandan724| مراجعه کنید. / رادیوگرافی تک دندان
  • انجام پرتابل برای وضعیت فعلی بیمار ارزش دارد،چرا که ممکن است . اوضاع بیماری فرد در ساعاتی بعد و یا در شیفت دیگر بهتر و یا بدتر باشد.
  • گرافی پرتابل باعث تابش اشعه مستقیم به بیمار نوزاد، تابش غیر مستقیم اشعه.  به نوزادان بیمار دیگر،همراهان بیمار، پرتوکار و سایر همکاران بیمارستان می شود.
  • میزان تابش اشعه ایکس رسیده به بیمار در رادیوگرافی سینه پرتابل با دستگاه جدید کالیبره شده . و استاندارد در حدود 40 میلی رنتگن است. برای خرید رادیوگرافی تجهیزات دندانپزشکی دست دوم به سایت دندان 724dandan724| مراجعه کنید. / رادیوگرافی تک دندان
  • تصاویر رادیوگرافی پرتابل عموماً دارای کیفیت پایینی بوده و وضوح کلیشه های رادیوگرافی دستگاه ثابت را ندارند.
  • در بررسی درخواست رادیوگرافی سینه نوزاد،علاوه بر احتمال تشخیص یا پیگیری بیماری ممکن است . دربررسی موقعیت و یا عوارض ناشی از تعبیه وسایل و لوله هایی مانند؛ CVPلاین،چست تیوب،لوله تراش، NGT و .. عکس سینه درخواست شود.   بنابراین باید حداکثر دقت و مواظبت از این وسایل کاشته شده.  در بدن نوزاد به عمل آید تا میزان درخواست های پرتابل کاهش یافته و دوز دریافتی نوزاد نیز کاسته شود.
  • در نوزادان و کودکان، چون ادامه زندگی وتمام دوران تولید مثل را پیش رو دارند . بنابراین مخاطره آثار وراثتی جای نگرانی اساسی دارد. برای خرید رادیوگرافی تجهیزات دندانپزشکی دست دوم به سایت دندان  724dandan724| مراجعه کنید. / رادیوگرافی تک دندان
  • از درخواست و انجام نماهای BABYGRAM… ویا مشابه آن که مستلزم تابش کل بدن وبخش زیادی از بدن نوزاد می باشد، خودداری شود.