جرمگیر دندان
جرمگیر دندان

جرمگیر دندان

جرمگیری یکی از مهمترین درمان های دندانپزشکی میباشد. پلاک میکروبی، مهمترین عامل ایجاد بیماری های لثه و پوسیدگی های دندانی است. به دلیل سطح ناصاف و جرم های دندانی، ایجاد پلاک های میکروبی روی دندان بیشتر از دندان است و با مسواک زدن هم نمیتوان این پلاک ها را حذف کرد.

از جهتی بوی بد دهان، بدشکلی، تخریب لثه، لق شدن دندان ها به علت وجود جرم ها میباشد. از این جهت خیلی مهم است که برای جرمگیری و معاینات دوره ای مرتب به دندانپزشک مراجعه کنید.

انواع جرم های مختلف روی دندان:

  • تغییر رنگ هایی که روی دندان قرار میگیرند، در واقع پوسیدگی هایی میباشد که معمولا به صورت سیاه رنگ روی دندان قابل مشاهده میباشد و در حالت های پیشرفته به صورت حفره در میاید.
  • تغییر رنگ هایی که در ساختمان خود دندان وجود دارد و معمولا دائمی میباشد، با جرم گیری پاک نمیشود.
  • تغییر رنگ های ناشی از مواد غذایی که به طور معمول استفاده میشود و رسوباتی که روی دندان تشکیل میشود که به آن جرم میگویند.

جرمگیر دندان

دستگاه جرمگیر دندان کارکرده یکی از مهمترین تجهیزات دندانپزشکی دست دوم میباشد. از دستگاه جرمگیر دندان برای جدا کردن و از بین بردن جرم و پلاک روی دندان و داخل لثه با شکستن جرم دندان استفاده میشود. اصل کار این دستگاه، امواج فراصوت (اولتراسوند) میباشد.

جرمگیر دندان دارای یک هتدپیس است که یک قلم روی آن نصب میشد. هدف این دستگاه، مرتعش کردن نوک قلم است. که به وسیله ارتعاش آن جرمگیری آغاز میشود.

روزنه ای باریک روی قلم وجود دارد که در زمان استفاده از این دستگاه، آب از طریق نوک این قلم پاشیده میشود. به دلیل ارتعاش، آب به صورت اسپری پخش شده و حباب تشکیل میدهد. آب اسپری هم به خنک شدن دندان و هم به سرد کردن قلم باعث سایش میشود و به انجام جرمگیری کمک میکند.

انواع دستگاه های جرمگیر

جرمگیرهای دندان سه نوع سیستم ایجاد ارتعاش دارند که شامل:

جرمگیر اولتراسونیک القایی: این نوع دستگاه، ارتعاش را به وسیله سیم پیچی القایی بدنه و ورقه های مغناطیسی تراکمی قلم کویترون ایجاد میکند.

جرم گیر اولتراسونیک پیزوالکتریک: این نوع دستگاه، با استفاده از خاصیت کریستال های پیزوالکتریک مثل کوارتز با ورود نیروی الکتریسیته به آنها موجب ایجاد نیروی مکانیکی میشود. ارتعاش پیوسته تولید میکند. این نوع جرمگیر، حرکت های ارتعاشی قلم را به صورت عمودی انجام میدهد و حرکت افقی ندارد. همچنین کریستال های آن، حرارت کمتری دارند.

جرم گیر اولتراسونیک هوایى: در هندپیس این نوع جرمگیرها، با استفاده از هوای فشرده ارتعاش ایجاد میشود و توسط محور مرکزی توخالی که در آب آن جریان دارد ارتعاش را به نوک قلم انتقال میدهد.

  تجهیزات دندانپزشکی دست دوم | دندان724 | یونیت دندانپزشکی

اجزای اصلی دستگاه جرمگیر

یک دستگاه جرمگیر کلا از قسمت های زیر تشکیل شده است:

جعبه اصلی

هندپیس و قلم

سیستم آب

جعبه اصلى

در جعبه اصلی دستگاه جرمگیر، بورد الکترونیکی وجود دارد و در جلوی پنل آن، ولوم تنظیم قدرت و ولوم تنظیم جریان آب و کلید اصلی روشن و خاموش دستگاه قرار دارد. ولوم تنظیم قدرت با گردش در جهت عقربه های ساعت، جریان آب خروجی را افزایش میدهد. بورد الکترونیکی در جعبه اصلی، شامل منبع تغذیه، نوسان ساز و تقویت کننده است. در منبع تغذیه معمولا از یک ترانس کاهنده، دیود، خازن صافی و رپولاتور استفاده میشود.

هندپیس و قلم

هندپیس از یک محفظه استوانه ای شکل، یک سیم و پیچ و قاب که از اجزای داخلی محافظت میکند. تشکیل میشود. یک شیلنگ باریک و کابل ارتباطی مخصوص، کار انتقال جریان برق و آب را از دستگاه به هندپیس بر عهده دارند.

سیستم آب

در هنگام کار با جرمگیر، بخش زیادی از انرژی مکانیکی به گرما تبدیل میشود که باعث گرم شدن هندپیس و بافت دهان میشود. وظیفه سیستم آب خنک کردن این قسمت است

دلیل های استفاده از اسپری آب

شستشو: همراه با عمل جداسازی جرم و پلاک از دندان، شستشو هم اجام میشود.

خنک کردن دندان: اعصاب دندان به ضربه، تراشیدن و گرما بسیار حساس میباشد و اسپرى کردن آب به هنگام جرم گیرى باعث مى شود که از گرما و ضربه جلوگیرى شود.
سرد کردن هندپیس: اسپرى آب باعث کاهش دماى هندپیس خواهد شد.
کمک به عمل جرم گیرى: حباب هاى ایجاد شده، سطح دندان را صیقل مى دهند و جرم هاى با ضخامت کم را جدا مى کنند.

روش نگهدارى دستگاه جرمگیر

قبل از هر نوبت جایگذارى قلم در داخل هندپیس، باید هواگیری شود.
از ضربه وارد شدن به قلم جلوگیرى شود.
هرگز بدون آب از قلم استفاده نشود.
به منظور استریل نمودن قلم، از اتوکلاو و یا مواد استریل کننده استفاده شود و هیچ گاه از فور و حرارت خشک استفاده نشود.

مشکلات عمده دستگاه جرمگیر

در قسمت منبع تغذیه، معمولاً دیودها و رگولاتورها خراب مى شوند که باید تعویض شود.

احتمال سوختن فیوز شیشه اى که در قسمت پشت دستگاه تعبیه شده وجود دارد که در صورت سوختن آن، برق دستگاه قطع مى شود.

اغلب ممکن است در قسمت هاى کابل یا سیم پیچ دستگاه اشکال ایجاد شود که در این صورت، قسمت هاى مذکور باید تعویض شود.

در قسمت قلم و هندپیس دستگاه ممکن است مشکلات زیر به وجود بیاید:

الف) خراب شدن واشر اورینگ
ب) رسوب گرفتن مسیر آب روى قلم
پ) جدا شدن تسمه از محل جوش
ت) پیچ خوردن شیلنگ باریک آب؛ به طورى که امکان برطرف کردن پیچ خوردگى وجود نداشته و باید کل کابل انتقال جریان آب و برق به هندپیس تعویض شود.

در قسمت نوسان ساز معمولاً ترانزیستور قدرت خراب شود که باید تعویض شود.

در سیستم آب معمولاً مشکلات زیر وجود مى آید:
الف) جرم گرفتن و مسدود شدن مسیر آب
ب) خراب شدن شیر برقى
پ) خراب شدن ولوم